logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stora Södergatan

   Gatunamnen inom vallarna

1586: Torgegade. 1669: Söndre gatan. 1783: Södre gatan. 1793: Södra gatan. 1804: Södergatan. 1821: Stora Södergata. 1837: Stora Södergatan.

Gatan är liksom Bredgatan äldre än Lund. Båda ligger på transportled som etablerades under yngre järnålder. 

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André