logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lilla Algatan

   Gatunamnen inom vallarna

1473: Adhælgaden. 1783: Al-gatan. 1788: Algatan (båda de nuvarande). 1793: al gatan (nuvarande L Algatan). 1821: Lilla Ahlgatan.

Namnet går tillbaka till senmedeltiden. Förleden står för ”allmän, huvud-” vilket visar att Algatan en gång räknades som en av Lunds förnämsta. Uppdelningen i Lilla och Stora Algatan genomfördes på 1800-talet.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André