logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Trädgårdsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

Utlagd på 1870-talet i Nya Stan (Nöden).

Namnet är avhängigt ett trädgårdsmästeri i nuvarande kvarteret Trädgården.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André