logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Norra Vallgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1853: Wallgatan. 1875: Wallgatan. 1886: Norra Wallgatan. 

Gatan som följer innanför den medeltida stadsvallens nordöstra sträckning löpte från början över i Biskopsgatan men 1916 utvidgades lasarettsområdet mot norr varvid mer än halva gatsträckningen försvann. Det kan noteras att hela sträckan från Bredgatan till Östra Vallgatans slut ända in på 1880-talet kallades Wallgatan.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André