logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bredgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1288 kallades gatan ”lata platea” vilket är latin för den breda gatan och 1586 var det också ”Lata platea”. 1315 kunde det nuvarande namnet ha varit fixerat – Brethægatæ. 1415: stora Langgatan. 1669: Bredhe gatan. 1783: Norre gatan. 1793: Norra eller bred gatan. 1804: Norre gatan. 1821: Norre gata. 1837: Norr- eller Bredgatan. 1866: Norra eller  Bredgatan. 1876: Stora Kyrkogatan eller Bredgatan. 1886: Stora Kyrko- eller Bredgatan. 1896: Bredgatan. 

Från 1700-talet vacklades det i namgivningsfrågan. Norrgatan var nära att ta över. Först på 1890-talet fastställdes nuvarande namn. Med sin bredd skilde sig Bredgatan från Lunds övriga gator. Den var en del av den uråldriga nord-sydliga färdväg som Lunds grundades vid omkring 990.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2019 av Ingrid André