logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Grynmalaregatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Råtte strätet. 1793: Rätte strätet. 1799: Råtte strätet. 1804: Rotte strätet. 1821: Råtte-gränd. 1837: S. Råttesträtet. 1853: Södra Råttsträtet. 1866: S. Råttesträtet. 1876: Grynmalaregatan. Gatnamnet tillkom på 1870-talet, men grynmalning hade lång hävd i Vårfru rote. Till exempel 1743 fanns sju grynmalare verksamma där. Grynmalning skedde i speciella kvarnar där sädeskornen (främst havre) befriades från sina skal och på så sätt förbereddes för grötkokning.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André