logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Paradisgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1669: Prenss strätit. 1783: Paradis gatan.

Namn efter Nils Paradis som 1670 ägde den stora tomten, numera Paradislyckan, norr om gatan. I namnet från 1669 kan möjligen släktnamnet Pren ingå. 

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André