logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lilla Södergatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Lilla Södregatan (norra delen) och Grynmalar strätet (södra delen). 1784: Lilla Södre gatan (norra delen), Grynmalare strätet (södra delen), 1793: Grynmalare strätet, 1837: Lilla Södergatan.

Gatan är medeltida och namnet relaterar den givetvis till (Stora) Södergatan, Lunds primära infartsväg från söder.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André