logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gasverksgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1866: Nya Westra Vallgatan. 1896: Gasverksgatan.

Nya Westra Vallgatan infördes tydligen i planarbetet samtidigt som Nygatan. Båda förorsakades av järnvägen. Gasverket började producera gas 1863 men namnet på gatan ändrades inte förrän ett trettiotal år senare. Noteras kan att den så kallade Akademiska promenaden ända till järnvägens anläggande gick på den då ännu befintliga västra stadsvallen ända fram till Trollebergsvägen.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2019 av Ingrid André