logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stora Algatan

   Gatunamnen inom vallarna

1788: Algatan (hela sträckan). 1793: Biskopsgatan och Stora Kosträtet. 1821: Stora Ahlgatan (nuvarande sträckning).  

På Gyllenborgs karta från 1793 delas gatan i en västlig del (Biskopsgatan) och en östlig (Stora Kosträtet).

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André