logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Adelgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Adels gatan och Lilla Thomae gatan (den östvästliga delen). 1784: Adels gatan och Lilla Thomæ gatan. 1788: Adels gatan och  Lilla Thomæ gatan. 1793: Adels gatan (nordöstra delen). 1821: Adels-gata och Lilla Thoma gata. 1837: Adelsgatan (hela nuvarande). 1929: Adelgatan.

Förleden Adel kan med oklar syftning stå för frälse. Minst lika möjligt är att liksom i fallet Algatan förleden ursprungligen var ”adhael = allmän” vilket pekar mot att gatan var av särskild betydelse. Namnet Lilla Tomegatan på den östvästliga delen innebär att gatan en gång ledde till medeltidskyrkan Sankt Tomas vid Stora Tomegatan. 

  Senast uppdaterad 24 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2019 av Ingrid André