logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hospitalsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

Gatan utlades på 1870-talet då Nya Staden (Nöden) tog form. Liksom i fallet Helgeandsgatan syftar namnet på det medeltida Helgeandshuset.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André