logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Helgeandsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

Namnet fastställdes 1945 i stället för Repslagaregatan. Gatan hade utlagts 1939 då även Korsgatan förlängts västerut. Lunds medeltida sjukhus – Helgeandshuset låg med sina längor och sin kyrka öster om Stora Södergatan sydligaste del. 

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André