logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Byarna

Byarna

* Lunds byar

Länge låg Lund beläget innanför sin medeltida stadsvall. I samband med stadens expansion från mitten av 1800-talet har åtta av stadens omgivande byar kommit att bli del av eller angränsande till tätorten Lund: Lilla Råby, Källby, Nöbbelöv, Östra Torn, Värpinge, Stora Råby, Vallkärra och Flackarp. Byarnas historia sträcker sig minst lika långt tillbaka och sannolikt […]

Källby

Höje å har en viktig roll i Lunds tidiga historia. Dels som transportled längs med ån, dels för att de platser där det gick att till fots korsa ån kom att bli viktiga platser. Genom uppdämning av ån kunde man exempelvis driva en kvarn. Vattensamlingen innebar också tillgång till vatten för bevattning och för odling […]

Lilla Råby

Lilla Råby har förekommit som bosättning sedan 1000-talet. Byn förekommer första gången i de historiska källorna som en notering från 1120. Bebyggelse och marker har sedan 1100-talet angränsat till det medeltida Lund. Namnet Råby kommer av rå, som betyder gräns eller markering av gräns (jämför rågång och råmärke) och Råby har legat alldeles utanför Lunds […]

Stora Råby

Stora Råby nämns första gången, liksom många andra byar i trakterna kring Lund, i de dokument som upprättades om ägarförhållanden under våren och sommaren 1123. Byn förekommer i källor under 1100- och 1200-talen som Raby Maiore eller Raby Majore. Rå är en gränsmarkering och en råby är en fast bosättning på gränsen mellan två områden. […]

Värpinge

Värpinges historia står att finna i Öresundskustens långgrunda beskaffenhet. Den som vill ankra vid kusten kan endast göra det vid Höje ås och Lödde ås mynningar. Värpinge ligger där Rinnebäcken och dess ravin möter Höje å. Även utan sin bebyggelse är platsen ett tydligt landmärke. Området nedströms ut mot kusten har under järnålder och medeltid […]