logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ideon blir till

   Lund i årtal | Lunds industrihistoria

Ideon


Under 1980-talet byggs Ideon upp. Det är ’’forskarbyn’’ där goda hightech-idéer från högskoleforskningen med stöd av näringslivet utvecklas till färdiga produkter.

Ideon Science Park i Lund är Sveriges första forskningsby och hyser 2015 ca 290 företag inom framför allt IT, cleantech och life science (läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård). Ideon ligger i nordöstra Lund i omedelbar anslutning till Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan, på det område som tidigare kallades Pålsjö ängar.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén