logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Klosters Gjuteri och Reparationsverkstad

   Lunds industrihistoria

Sign

Klosters Gjuter grundas 1892 av bokhållaren Bror P Persson. Troligen får företaget sitt namn eftersom det ligger intill Sankt Peters Klosters socken. Detta kommer att bli Lunds tredje mekaniska verkstad med gjuteri. Klosters Gjuteri blir tyvärr ingen större framgång då det startas mitt under en konjuktursvacka. Sannolikt bidrar det också till de uteblivna framgångarna att Persson och hans kompanjon P Hansson saknar branscherfarenhet. De ekonomiska svårigheterna fårde båda kompanjonerna att dela på sig. Hansson driver företaget vidare, men när han hastigt avlider endast 50 år gammal försätts det i konkurs. 1897 ombildas det till Lunds Mekaniska Verkstad.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén