logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Håkan Ohlssons boktryckeri

   Lund i årtal | Lunds industrihistoria

HakanOhlsson

År 1862 startar studenten Håkan Ohlsson ett blankettryckeri som skall komma att växa till ett stort företag i Lund. Rörelsen övertas av hans son Håkan Th Ohlsson som också grundar ett förlag. Senare kommer företaget, Håkan Ohlssons förlag & tryckeri att föras vidare av dennes båda söner Per Håkan och Sven Håkan Ohlsson, som 1943 köper upp Berlingska boktryckeriet och stilgjuteriet. 1975 överlåter de rörelsen till Skeab, Svenska kyrkans ekonomiska bolag.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén