logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lund blir myntort

   Lund i årtal | Lunds industrihistoria

mynt

995 låter Sven Tveskägg slå sina första mynt. En del omständigheter tyder på att Lund mycket väl kan ha varit myntort redan vid denna tid. I den välkända skatten från Igelösa norr om staden finns det mynt som kan ha producerats i Lund. Skatten är nedgrävd senast 1007.

Knut den Store hade under flera års krig lagt stora delar av England under sig. 1019 seglade Knut hem till Danmark för att överta tronen efter sin bror Harald som avlidit. Det var under detta besök i hemlandet som den äldre forskningen menade att han skulle ha grundlagt Lund och upprättat ett myntverk. Det kan åtminstone slås fast att Knut måste äras som den som fick till stånd en fungerande och kontinuerlig utmyntning i Lund. Det var under denna period som stadsnamnet fick sin plats på de tillverkade mynten.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén