logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Spritförädlingsfabrik

   Lunds industrihistoria

Sign

Lunds Spritförädlingsfabrik grundas av disponent Axel Westerström år 1880. Det kommer att ligga vid Lilla Fiskaregatan (Clementsgatan 3). 1895 tillverkas här 380.000 liter 50-procentigt brännvin och 25.000 liter punsch. Arbetsstyrkan består av 4 man. Verksamheten fortgår ännu 1907 men upphör strax efter det. Axel Westerströms Vin- & Spritbutik drivs sedan vidare på samma adress fram till omkring 1910. Råvara kan man från 1901 köpa från Södra Sandby Bränneriaktiebolag som då startar sin produktion.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén