logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tetraedern blir till

   Lund i årtal | Lunds industrihistoria | Universitetet

tetraedern

Mjölkförpackningen ”tetraedern” blir första steget mot ett av världens mest framgångsrika industriföretag. Laboratorieassistenten Erik Wallenberg kommer 1944 på idén om förpackningens fyrsidiga pyramidform och företagaren Ruben Rausing patenterar den och lanserar Tetra Pak 1951.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 25 januari, 2016 av Rune Källén