logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Salanders Fabriker

   Lunds industrihistoria

Sign

Salanders Fabriksaktiebolag var ett av Lunds stora företag inom färgeri- och textilbranschen och grundades 1847. Företaget höll till med sitt färger på Bredgatan ända tills verksamheten upphörde 1977. En brand skadade stora delar av byggnaderna 1937. Salanders hade ocksa mattväveri och spinneri vid kvarteret Raffinaderiet från tiden för andra världskriget fram till 1973 respektive 1977. Idag är Salanders ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av hyresbostäder i Skåne.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén