logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Pålsjö Tegelbruk

   Lunds industrihistoria

Sign

Pålsjö tegelbruk grundades 1837 av handelsmannen O Jönsson och låg i den södra delen av området Smörlyckan, på en plats som då kallades Ängs- eller Gräslyckan. Bruket finns med på 1853 års karta och placeringen var där Getingevägen och Tornavägen korsas idag. År 1855 köptes det av Paul Isberg som gett upphov till brukets och i förlängningen områdets namn. År 1949 köptes Pålsjö tegelbruk av staden, och byggnaderna revs strax därefter. Dammarna inom LTH-området utgör en sista rest av tegelbruket.

På bruket arbetar 27 man år 1887, 1906 är antalet 23.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén