logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Annetorps Tegelbruk

   Lunds industrihistoria

Sign

1874 grundades Annetorps tegelbruk av Nils Jönsson, som även ägde Annetorp. Tegelbruket var det första i Lund att äga en ångmaskin, och det var år 1876 det största i Lund.  År 1904 omvandlades bruket till ett aktiebolag, och 1938 hade produktionen fördubblats. År 1948 löstes tegelbruket in av staden och byggnaderna revs 1951-52. Gropen som kraftverket vid lasarettet ligger i är den sista resten av brukets lertäkter, och idag den enda resten av tegelbruket.

1890 har bruket 20 arbetare, 1938 är arbetsstyrkan 15 man.

  Senast uppdaterad 12 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén