logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Landtullen införs

   Lund i årtal | Lunds industrihistoria

Sign

1662 införs lilla tullen eller landtullen som innebär att varor och införs i Lund beskattas vid stadgränsen. Den medeltida stadsbefästningen kommer då att tjäna som tullgräns.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 24 maj, 2016 av Rune Källén