logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Pianofabrikerna i Lund

   Lunds industrihistoria

Sign

År 1854 startar David Hansson, ursprungligen från Vellinge, en pianofabrik på Skomakaregatan 4 i Lund.Denna förvärvas 1912 av Mårtenssons orgelfabrik som lägger ner tillverkningen av pianon 1923.

I början av 1860-talet finns ytterligare en pianotillverkare. Som kuriositet kan nämnas att det idag finns ett piano signerat ”P. Clausen N:1 Lund 1861”. Senare kommer även Anders Båth att driva en pianofabrik på Stora Gråbrödergatan 5. Denna upphör när Båth avlider 1939.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 18 juni, 2018 av Rune Källén