logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Storstrejken kommer till Lund

   Lund i årtal | Lunds industrihistoria

storstrejk1909

1909 utbryter storstrejken i Sverige. I Lund strejkar 2 617 arbetare.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén