logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Christian Pedersens Hvitgarferi

   Lunds industrihistoria

Sign

Christan Pedersens Hvitgarferi omnämns omkring år 1900, men verkar vara nerlagt 1910.

  Senast uppdaterad 17 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén