logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hildisch J:or & Co

   Lunds industrihistoria

Sign

C. Hildisch J:r & C:o Garveri (ibland även benämnt J:r & Co Hildisch)är en norsk firma som 1897 övertar Oskar P. Lindbergs & O. Ottosons Garveri- och läderhandel, startad 1893. Företaget tar senare även över Carl Th. Lundboms garveri. Efter en brand den 29 november 1907 läggs verksamheten ner.; Co.

  Senast uppdaterad 17 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén