logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lennartssons Såg och Hyfleri

   Lunds industrihistoria

Sign

Lennartssons Såg och Hyfleri bildas 1897 av virkeshandlare N.P Lennartsson. Detta är den första ångsågen som använder sågram. Eftersom det inte finns några större barrskogar kring Lund köper man allt timmer från Norrland, Småland och Norra Skåne. Troligen bedömer man att möjligheterna till avsättning för produkterna är goda eftersom detta är en period när det byggs mycket. Det fanns två ångmaskiner på anläggningen.  1906 obildas företaget till aktiebolag. Verksamheten upphör 1914.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén