logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Veckoblad

   Tidslinje - Lunds industrihistoria

Lunds Wecko Blad No 1 5 Januarii 1775

Lunds Veckoblad, eller som den senare kom att heta Lunds Dagblad, var en dagstidning som gavs ut i Lund under nära tvåhundra år, från 1775 till 1970. Den var dagstidning 1897-1960 och var under övriga perioder antingen veckotidning, tvådagarstidning eller tredagarstidning under andra namn. Dess politiska beteckning var länge konservativ, men 1938 blev Lunds Dagblad organ för Folkpartiet.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 19 januari, 2018 av Rune Källén