logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Fritz A. Lundboms Läderfabrik

   Tidslinje - Lunds industrihistoria

Sign

Fr. Lundboms Läderfabrik AB startas 1870 av Fritz Lundbom och ligger då på Östra Mårtensgatan 15. Ägaren heter Frits A. Lundbom, men spåren av detta garveri upphör före andra världskriget.

  Senast uppdaterad 17 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén