logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Draco

   Lunds industrihistoria

Sign

Draco var ett läkemedelsbolag som startades av Astra 1955 för att etablera sig nära den akademiska forskningen vid Lunds universitet. Företaget bytte 1991 namn till Astra-Draco för att framhäva att det var en del av Astra-koncernen. Vid Astras sammanslagning med det engelska läkemedelsbolaget Zeneca fick verksamheten i Lund namnet Astra Zeneca R&D Lund. Verksamheten blev sedermera helt integrerad med Astra Zeneca-koncernens globala R&D verksamhet.

  Senast uppdaterad 17 september, 2019 av caesax
  Publicerad 22 januari, 2018 av Rune Källén