logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Cigarr- och Tobaksfabrik

   Tidslinje - Lunds industrihistoria

Sign

1866 grundas Lunds Cigarr- och Tobaksfabrik vid Lilla Fiskaregatan 14. Den ägs 1906 av fabrikören C.A. Jönsson och sysselsätter vid denna tid 60 arbetare. Fabriken övertas 1912 av den sk Tobakstrusten och läggs därefter ner.

En annan tobaksfabrik drevs  av Johan Nissvandt i mitten av 1800-talet. Denna går dock i konkurs 1873. Denna skylls till stor del på oegentligheter som skulle begåtts av hans son.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 maj, 2016 av Rune Källén