logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Järnvägen kommer till Lund

   Lund i årtal | Lunds industrihistoria

BV jvg1

1856 invigdes den första etappen av Södra Stambanan mellan Malmö och Lund. Året därpå inleddes byggandet av stationshus med banhall samt godsmagasin i Lund. 1859 stod stationsbyggnaderna klara.

Läs mer om när järnvägen kom till Lund här

  Senast uppdaterad 29 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén