logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds första tidning

   Tidslinje - Lund i årtal | Tidslinje - Lunds industrihistoria

Lundska Logerdagz Courant No 1 10 augustii 1717

1717-1718, i samband med Karl XII:s vistelse i staden som då fungerade som Sveriges de facto huvudstad, ger boktryckaren Abraham Haberegger i Lund ut Skånes första tidning ”Lundska Lögerdags Courant”. Detta är troligen den första tidning som ges ut i Skåne. Sammanlagt kommer 75 nummer att ges ut innan den kom ut den 19 juni 1718.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 24 maj, 2016 av Rune Källén