logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nordströms Handskfabrik

   Lunds industrihistoria

Sign

Nordströms Handsfabrik startas 1876 av Hugo Nordström. Verksamheten utvecklas snabbt men får sin stora expansion först in på 1900-talet. Detta sker efter att grundarens son, Valfrid Nordström, inrättat ett garveri. I handskfabriken finns 1950 omkring 250 anställda, i garveriet jobbar 23 personer. Företaget påverkas mycket av vikande konjukturer efter kriget och 1960 flyttas verksamheten till Portugal.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén