logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Bryggeribolag

   Lunds industrihistoria

LundsBryggeriet 1904

1870 bildas Lunds bryggeribolag och kommer att finnas kvar till 1965. Grundare är jordbrukaren Jakob Magnus Ekström och handlaren Pehr Larsson. Efter att Larsson avlidit 1874 blir Ekström ensam ägare. Här tillverkas öl i industriell skala från start. Under 1970-talet rivs stora delar av bebyggelsen då man byggde bostäder här. Fasaderna mot Kävlingevägen finns dock kvar än idag.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén