logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Saluhallen byggs

   Lund i årtal | Lunds industrihistoria

saluhallen

1909 flyttas handeln med kött från Stortorget in i den nybyggda saluhallen.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén