logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Mekaniska Verkstad

   Tidslinje - Lunds industrihistoria

LundsMekVerk

Lunds Mekaniska Verkstad bildas 1897 som en rekonstruktion av Klosters Gjuteri när detta går i konkurs. Ett aktiebolag bildas och nytt kapital tillförs. Samtidigt blir konjukturen mer gynnsam än den varit tidigare. Inriktningen på produktionen ändras också. Från och med sekelskiftet övergår man mer och mer från mejerimaskiner till ångmaskiner, ångpannor, verktygsmaskiner och redskap för socker- och cementgjuterier. Företaget är verksamt i Lund fram till 1972.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén