logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Edv. Schönbecks Ångkvarn

   Lunds industrihistoria

Sign

En av Skånes tidigaste industriella kvarnar var Edvard Schönbecks Ångkvarn som etablerades av Edvard Schönbeck i Lund år 1874.

  Senast uppdaterad 17 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén