logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Folkets tidning startas

   Tidslinje - Lund i årtal | Tidslinje - Lunds industrihistoria

folketstidning

1856 startas Folkets Tidning av Christian Bülow . Den företräder tidens liberala idéer och kommer att utges till 1921.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén