logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Kvarnbryggeri och Mekaniska Snickerifabrik

   Lunds industrihistoria

KvarnB

Den 16 juli 1884 ansöker Carl Bernlund om lov att få uppföra en fabriksbyggnad ”för bedrifvande af Såg- Hyfvel- o Kvarnbyggerirörelse”. Det är dock nog enbart i rollen som markägare och eventuellt finansiär som Bernlund är behjälplig vid starten. Den egentlige initiativtagaren är Hans Johan Nilsson, och den 18/10 lämnade han in en kompletterande bygglovsansökan i Lunds Kvarnbyggeri & Mekaniska Snickerifabriks namn.

  Senast uppdaterad 21 september, 2019 av caesax
  Publicerad 24 juni, 2017 av Rune Källén