logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lundakarnevaler

   Händelser | Studentliv

karneval2010

I Lund är det karneval vart 4:e år! I folkmun kallas den för Lundakarnevalen, men det formella namnet  är Lunds Studentkårers karneval och som arrangeras av studenterna vid Lunds Universitet. Själva karnevalsområdet är i Lundagård, mellan Akademiska föreningen, Universitetshuset och Domkyrkan.

Karnevalens historia är gammal och sträcker sig tillbaka till 1849 då studenter från Smålands nation, utkädda till ett bondbröllop från Värend, tågade från krogen Finkelborg genom Lund och ut till brunnssalongen i Lilla Råby. Under de följande decennierna kom karnevalerna efter hand att bli allt mer organiserade. Studentkåren konstituerades formellt 1867 och efter det var kårordföranden självskriven ordförande i karnevalskommittén. Detta var säkerligen inget större åtagande, hela karnevalen var inte mer omfattande än att den kunde organiseras och genomföras på en vecka.

karneval1912

I mitten av 1800-talet inföll karnevalerna lite slumpmässigt, ibland varje år, ibland vartannat och ibland två gånger på ett år. Från och med 1876 var dock intervallet vart annat år fram fram till 1892. Då urartade nämligen festandet i så svårartat superi att 1894 år karneval ställdes in. Sedan dess har Lundakarnevalen återkommit vart fjärde år så när som på några undantag (1916, 1932 och 1938).

Idag är det tusentals studenter som vart fjärde år engagerar sig  med att ordna karnevalståg och olika nöjen på karnevalsområdet.

Bilder ovan: Lundakarnevalen 2010 resp 1912

Läs mer:
Blom, K.A., Olsson, Per-Ola & Tersmeden, Fredrik, Från 20-tal till Dubbelmoral: lundkarnevalerna 1920 – 1990. 1994. Årsskrift Föreningen Gamla Lund.
Lindström, Per, Lundakarnevalens historia. 2015. Årsskrift Lunds Universitetshistoriska sällskap.

Se bildgalleri från 2010 års karneval.
Se bildgalleri från 2014 års karneval.
Se bildgalleri från 2018 års karneval
Se film från 1946 års karneval

  Senast uppdaterad 23 maj, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 3 september, 2010 av Rune Källén