logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Inlåsta valurnor

   Händelser

Sven Klemendz och kommunalrådet Nils Gustavsson t.h. Foto: Arne Håkansson Firma HagblomFoto

År 1966 var valår och valet gällde första kammaren. Det var den sista gången som riksdagsvalet var uppdelat. Fyra år senare hölls valet till den nya enkammarriksdagen.

I Lund kunde valet 1966 blivit ett riktigt debacle. Valurnorna och annat viktigt valmaterial förvarades mellan perioderna på rådhusets vind. Det ålåg valnämndens ordförande att ombesörja att valurnorna och annan utrustning skulle finnas tillhanda i vallokalerna på valdagen. Uppdraget hade då rådmannen –  senare lagmannen – Sven Klemendz.

Men det visade sig vara svårt att få fram valurnorna och annat material. Rådhuset skulle nämligen restaureras och i det inledande arbetet hade huvudtrappan i huset rivits. Man kom inte upp till vinden. Men Sven Klemendz var en resolut man och han beordrade de ansvariga för rådhusbygget att slå hål i taket så att valurnor och annat kunde tas ut den vägen. Ett inbrott i klassisk stil och en drastisk åtgärd – men nödvändig under omständigheterna.                                  

Valresultatet för Lund blev en borgerlig seger med 26 mandat. Socialdemokraterna fick 24 mandat och klarade sig bättre i Lund än i riket.

I riksdagsvalet blev det en smärtsam förlust för (s) och det skylldes på att statsminister Tage Erlander dabbat sig i den TV-sända partiledardebatten inför valet där de tre O:na grillade politikerna.  Lars Orup frågade då Erlander:

  • Anta att ni träffar ett ungt par som vill gifta sig, men de har ingen bostad, och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem?
  • Erlander blev lite osäker men svarade:
    – Ja, de får ju ställa sig i bostadskön givetvis.

Bostadsbristen, då som nu, var svår och statsministerns svar ansågs tyda på att han visste för lite om hur bostadssökande desperata väljare hade det. Bostadskön var så lång, så lång. Den delen av debatten är numera klassisk.

Text: Solveig Ståhl

Kolla också: Val att minnas

  Senast uppdaterad 13 september, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 1 augusti, 2022 av Ingrid André