logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Den stora utställningen 1907

   Händelser

storautstallningen

Allt ljus på Lund!

storautstallningen

I december 1905 beslöt Lunds Fabriks-och Hantverksförening att anordna en stor utställning om industri, slöjd och konst år 1907. I mars 1906 kom kommunens beslut om stöd. Fjorton månader senare var allt klart(!) och folk började vallfärda till utställningsområdet för att beundra tekniska nymodigheter och förlusta sig på nöjesfältet.

– Med dagens beslutsprocesser hade det aldrig gått att genomföra på så kort tid, säger stadsantikvarie Björn Magnusson-Staaf, som berättade om utställningen och förutsättningarna för densamma på Gamla Lunds februarimöte.

År 1851 ordnades den stora världsutställningen i London och den blev mönsterbildande. Senare delen av 1800-talet var en stor utställningsepok. Teknik, vetenskap, konst, design – allt flöt samman. De tekniska framstegen kom slag i slag och det rådde framtidstro och optimism. I Lund gick man omedelbart från beslut till handling. Domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin utsågs att hålla i projektet och han började direkt att rita byggnader.

Resultatet var imponerande. Här fanns en 150 meter lång maskinhall med ett torn som var 45 meter högt. Besökarna fick åka upp med hiss och kunde njuta av en hänförande utsikt.

Många skånska företag utnyttjade möjligheten att marknadsföra sig och flera hade egna paviljonger. De stora utställningarna var också uttryck för en globaliserad värld, bland annat genom exponering av produkter från kolonierna. På Lundautställningen kunde man t.ex. besöka en javanesisk by som byggts upp av Malmö kaffe rosteri. Exotismen förstärktes av värdinnor i folkdräkt…

Den sk Solidarvillan signalerade om nya trender inom bostadsbyggandet och influenser från Ellen Key. Framtidens hem skulle vara lättskött, rationellt, ljust och vackert. Här fanns tvättstuga, modernt kök och elektrisk dammsugare. Arkitekten Harald Boklund hade också ritat möblerna.

Besökarna kunde förpläga sig i restaurangen som uppförts i skånsk stil med halmtak eller stående inta ärtsoppa som de tryckt fram i automatrestauranten. I musikpaviljongen (som bevarats) konserterade musiker från Södra Skånska Infanteriregementet tolv timmar om dan. Utställningen blev succé och den gick med vinst. Den var också ett folknöje och besökarna kom från alla samhällsklasser.

Lund var inte bara en radikal universitetsstad utan också en betydande industristad. En idéernas stad, då som nu, menar Björn Magnusson Staaf.

Det är svårt att inte dra paralleller med dagens ambition att Lund ska bli kulturhuvudstad (en tävling som Lund förlorade mot Umeå). Lund är i framkant liksom 1907. Här finns idéer och industri. Men planeringstiden är förstås inte som för hundra år sedan.

Bilden: Husmödrar i Lund hade i annonser inbjudits att prova Pellerins gräddmargarin.Till höger syns Automatrestauranten -en värdig inramning för den tidens ”fastfood”

Text: Solveig Ståhl

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 9 mars, 2010 av Rune Källén