logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tegnér bekransar Oehlenschläger

   Händelser | Litteratur | Studentliv

Tegner
Constantin Hansens tavla över bekransningen 1829 målades 1866, dvs två år efter nederlaget vid Dybböl. Lägg märke till att i åskådarraden t.h. finner man biskop Thomander, avhållen i Danmark för sin skandinavistiska hållning.

”Söndringens tid är förbi …”

Den 23 juni 1829 lagerkransade Esaias Tegnér vid magisterpromotionen i Lunds domkyrka sin danske skaldebroder Adam Oehlenschläger. Tegnér formulerade därvid de ofta citerade orden ”Söndringens tid är förbi, och hon borde ej funnits i Andans fria, oändliga värld…”.
Detta väckte enorm uppmärksamhet och händelsen har kallats skandinavismens födelsestund.

Romantiken var den ledande idéströmningen efter Napoleonkrigens slut, vid början av 1800-talet. Romantikens syn på folk och nationer vann anklang och stärkte känslor av s.k. stamfrändskap.

I Skandinavien upptäckte de götiska poeterna i både Danmark och Sverige att de nordiska folken hade en gemensam forntid. Detta heroiska förflutna togs som en utgångspunkt för ett närmande mellan de två ärkefienderna Sverige och Danmark. Tegnérs symboliska gest vid promotionen var ett uttryck för denna idealism och låg helt rätt i tiden.

I Sverige var det särskilt studenterna, och alldeles särskilt lundastudenterna, som blev aktivister. Det ordnades studentmöten och fester, det hölls tal och skrevs poesi.
Kanhända hjälpte det också att kommunikationerna med Köpenhamn blev bättre, från 1828 fanns det reguljär ångbåtstraffik mellan Malmö och Köpenhamn.

Men 1864 blev det krig mellan Danmark och Preussen, konflikten gällde hertigdömena Schleswig, Holstein och Lauenburg. I Danmark hoppades man att Sverige-Norge skulle komma till dansk undsättning. Så skedde inte. Efter det danska nederlaget vid Dybböls skansar på Jylland 1864 förlorade Danmark alla tre hertigdömen till Preussen.

Om 1829 var skandinavismens födelseår, så kan 1864 ses som dess dödsår.

Mer om Esaias Tegnér.

Läs mer:
En bra sammanfattning av skandinavismen kan man läsa i
Den svenska historien. Del 8.1968. Sid. 214-221 och 297-303.

  Senast uppdaterad 8 december, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 22 februari, 2011 av Rune Källén