logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Spontanfesten – som blev en institution

   Händelser

Siste april

20 år är inte mycket i Lunds tusenåriga historia. Men det är 20 år som märkts, låtit och gett eko långt utanför staden. Rop på nationalgardet hör till berättelsen om den stora numera välorganiserade spontanfesten vid Siste april i Stadsparken. Och under coronavåren 2020 blev den uteblivna festen en världsnyhet.

Picknick i Stadsparken har länge hört till vårnöjena i Lund, om inte sedan parkens tillkomst efter Lundautställningen 1907 så väldigt länge. 

— Studenterna höll till i Botaniska trädgården och barnfamiljerna satt i Stadsparken med kyckling och lemonad, minns Lunds parkintendent Lars Brobeck.

Så fick han ett samtal i slutet av 1990-talet: Har du varit i Stadsparken?

— Det var åren 1996-97 det började festas i större format i parken siste april. Vi var inte beredda och hade inga städpatruller ute.

På valborgskvällen och första maj mötte Lundaborna ett berg av sopor i sin park.

— Festen bara växte och det blev kaos. Planteringarna förstördes och ett år fick vi plantera om alla rosor, säger parkintendenten.

Debatten var intensiv inte minst på tidningarnas insändarsidor och i Lars Brobeck telefon.

— Sätt in nationalgardet mot de som svinar ner parken hör till det grövsta jag minns.

Vem ansvarar för spontanfest?
Nu blev det också politisk diskussion. Studenterna skulle inte få förstöra Stadsparken. Att hägna in hela parken hörde till förslagen. 

En lösning var inte enkel. Festen hade ingen arrangör att ställa till ansvar. Det kom 10 000, det kom 20 000 och numera 30 000 för att festa, dansa och lyssna till musik och inte minst dricka öl eller annat alkoholhaltigt.

Vid millennieskiftet kom en förändring.

Kommunen tar över
I stället för att klaga bejakade Lunds kommun den stora festen.

— Alla partier var överens och vi fick anslag för att kunna sätta in vakter och bajamajor samt rejäla städresurser, säger Lars Brobeck.

För att rädda rosorna gjordes försök med lådor över växterna men det räckte inte. Numera är den centrala finparken inhägnad liksom andra värdefulla delar av parken. Jättefesten har flyttats till Gröningen framför scenen och det är där musiken finns.

Soporna!

Kvar finns sopproblemet. 2011 berättade Sydsvenskan om 13 ton sopor som festdeltagarna lämnat efter sig.

— Är det fortfarande lika mycket skräp?

— Jo, det var minst lika mycket i år. Nu har vi professionella renhållare som klarar att städa upp direkt på eftermiddagen, säger parkintendenten efter 2017 års invasion.

Den stora festen lär fortsätta och har blivit en tradition som är rikskänd. Överfulla tåg med festsugna kommer till Lund. Man åker till och med från Uppsala. Det är roligare i Lund.

Siste april helikopterbild

 ”Eslövs nation”

Problem med alkohol i för stora mängder i allt för unga strupar kvarstår också. Polisen sätter in stora resurser och häller ut sprit för de som är för unga. 

Den stora majoriteten av de festande har bara roligt och från 2017 års fest rapporteras god stämning sedan de överförfriskade hamnat i polisens arrest. 
Under de kaotiska åren för snart 20 år sedan skylldes allt på studenterna. Det var inte relevant då och är det inte nu. Valborgsfesten är minst lika viktig för skolungdomar och för många andra Lundabor och tillresta.

Antalet medlemmar i ”Eslövs nation” är ett inslag i parken.

Denna något besudlade nation består av unga människor från andra orter i Skåne (och en del från Lund) utan anknytning till akademien eller studentlivet men som gärna festar och bråkar i Lund. 

Festen blir en världsnyhet
När coronaepidemien 2020 spred sig över världen framstod inte längre spontanfesten i Stadsparken som någon god idé. Lunds kommun bestämde sig tidigt för att göra vad de kunde för att avstyra festen. Stadsparken skulle hägnas in och kommunen meddelade att man skulle utföra underhållsarbeten i parken sista april. Nu fanns det en tveksamhet ifall det skulle räcka för att avstyra spontanfesten, och två dagar före sista april meddelade kommunen att man skulle sprida hönsgödsel i parken under sista april.

Foto: Otto Ryding

Lunds sätt att bekämpa coronan blev snart en världsnyhet. Engelska, tyska och franska tidningar var snabba att rapportera om nyheten och snart spridde den sig till USA. Men det räckte inte, utan den spred sig även till Nya Zealand, Indien och Nigeria. Aldrig förr torde en händelse i Lund ha fått den internationella uppmärksamheten!

Totalt spreds 30 säckar hönsgödsel i stadsparken. Då det inte var färsk gödsel var lukten redan från början begränsad, och regnet begränsade doften ytterligare. Ifall det var gödseln, vädret eller en coronamedvetenhet som var orsaken ska vara osagt, men i vilket fall blev det inte någon fest 2020.

Text: Ingrid Nathell, Foto: Polisens helikopterbild 2013, Foto: Gröningen 2017 IA

 2017-05

  Senast uppdaterad 2 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 5 maj, 2017 av Ingrid André