logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mårtenstorget i våra hjärtan

   Torg och platser

GNart018

Lundaboma gillar sitt Mårtenstorg med folkmyllret kring torgstånden, affärer och restauranger, saluhall och systembolag. Konsthallen och Krognoshuset. Därför är det särskilt välkommet att det nu föreligger en präktig, rikt illustrerad bok om platsens historia från slutet av 900-talet till våra dagar.

Bokens författare, Bengt Karlsson är känd som flitig utforskare av lundamiljöer, bl a Kaféer, Kondis och Krogar (Gamla Lunds årsskrift 1993). För områdets medeltida historia har han engagerat arkeologen Conny Johans-son Hervén, som ledde den arkeologiska undersökningen 1997.

Det lilla Krognoshuset spelar något av en huvudroll som sista rest av den förnämliga medeltida stadsgård som omfattade hela nuvarande Mårtenstorget.

En damm, kanske för fiskodling, fanns i den sydöstra delen av gårdsanläggningen. Och mer vatten skulle det bli. Någon av Lunds första professorer, som efter varandra kom att äga stadsgården, anlade karpdammar i form av kanaler kring en trädgårdsö. Så inte förvånar det att det blev problem med översvämningar när torghandeln tog sin början här 1842.

Egentligen var vår nuvarande Petriplats (en gammal kyrkogård) påtänkt som torgplats, men det förhindrade fabrikör Borg genom att istället skänka stadsgårdstomten. Hit kom bönderna med sina varor, här hölls kreaturs-, vår- och höstmarknader.

Många äldre lundabor minns säkert köttbesiktningsbyrån, dar man kunde få den på torget inköpta hönan sakkunnigt granskad. Den servicen försvann när huset revs 1957 i samband med att Konsthallen uppfördes.

Många torgare blev kändisar i den bemärkelsen att en stor kundkrets lärde känna dem under årens lopp. Fiskhandlarfamiljen Petersson har varit med nästan från början, först på torgets ”sillaplatta” , sedan och än i dag i Saluhallen. Edit Lundstedt kom med sina blommor från S Sandby, banankungen Lars Blomquist gjorde succé med billiga bananer. Och vem hade och har inte sin favorit-äggagumma?

Dagens torgare är moderna människor, men på torget tycks den nya tiden nästan omärkligt flyta samman med den gamla. Förändringarna märks mest runt omkring. Minnen väcks av bilder på affärer som Per Jönssons fiskaffär och Epa, stiliga Skandiabiografen och konditori Carlsson, där man kunde dricka kaffe bland bärbuskarna i trädgården.

Text: Ingrid Moritz. Gamla Lund Nytt

  Senast uppdaterad 14 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén