logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kraftstorg

   Torg och platser

Kraft 01

Namnet Kraft kommer av krypta. En del av den plats som idag är Kraftstorg var under medeltiden kyrkogård för Kraftskyrkan, det vill säga kryptan i Domkyrkan. Begravningsplatsen fanns kvar fram till 1816, men 1832 omvandlades denna till en öppen plats. Under senare tid låg en av staden Lunds viktigaste brunnar på Kraftstorg. Här förekom tidigare en del handel då torget var en mötesplats för bönder som kom från nordöst in till staden. Torget har också givit namn till en av centrala Lunds rotar: Krafts rote.

  Senast uppdaterad 26 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 9 mars, 2015 av Ingrid André