logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kerstins bok

   Park och natur

Osbornes bok


Inne i Löwegrenska trädgården, mitt emot bibliotekets västra gavel, växer en bok, en fagus.

Den planterades 2011 och var tänkt som en gåva från släkt och vänner till Kerstin Osborne inför hennes 100-årsdag. Tyvärr dog hon några dagar före födelsedagen, så födelsedagspresenten blev en minnesgåva istället.

Vem var hon, Kerstin Osborne? Hon var Lunds stadsbibliotekarie 1960 – 1976. Stadsbiblioteket vid S:t Petri kyrkogata är i stort sett hennes verk. Hennes förutseende gjorde att biblioteket idag fortfarande känns modernt och fräscht.

Kerstin Osborne föddes Munck af Rosenschöld. Hon var syster till den i Lund välkända Anna Munck Falk, som 1927 blev den första kvinnan i Lunds studentkårs presidium. Efter en framgångsrik karriär inom bibliotekssverige (Kerstin Osborne var bl.a. rektor för Skolöverstyrelsens biblioteksskola i Stockholm) landade hon slutligen i Lund.

Kerstin Osborne var mycket intresserad av natur och växtlighet. Hon bodde vid Tunaparken. När flera av parkens träd skadats svårt i en storm donerade hon pengar så att de kunde ersättas av nya.
Att samla pengar till en bok till Löwegrenska trädgården som omger hennes livsverk kändes därför mycket naturligt.

Inne i Stadsbiblioteket i det yttersta rummet mot väster, så nära man kan komma boken, sitter en liten minnesplakett. Tyvärr har kommunen inte tillåtit att den lilla minnestavlan fick sättas upp i direkt anslutning till Kerstin Osbornes träd. Visst är det synd?

Osborne plakett

Text och foto: Ingrid André

  Senast uppdaterad 28 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 januari, 2016 av Ingrid André